“NWOW: Advancing Implementation” Çalıştayı Kopenhag’da Düzenlenmiştir

Dünya İnsani Zirvesinde (DİZ) oluşturulan ve insani yardımlarla kalkınma yardımlarının eş zamanlı ve müşterek sonuçlar doğrultusunda yürütülmesini amaçlayan “New Way of Working” (NWOW) girişimi kapsamında yapılan çalıştaylar dizisi çerçevesinde “NWOW: Advancing Implementation” başlıklı üst düzey çalıştay 13-14 Mart 2017 tarihlerinde Kopenhag’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya OCHA, UNDP, UNICEF, UNHCR gibi BM ajansları ile çeşitli ülkelerin insani yardım ve kalkınmadan sorumlu Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AB delegasyonları, Kızılay/Kızılhaç örgütleri, Dünya Bankası başta olmak üzere çeşitli finansal kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları üyeleri katılmıştır.

1 buçuk gün süren çalıştay kapsamında gerçekleştirilen üst düzey panelin ardından Etiyopya, Uganda, Somali ve Yemen ülke örnekleri üzerinden NWOW’un temel hedeflerinden biri olan müşterek sonuçlara (collective outcomes) ulaşılması yönünde kaydedilen başarılar ve sınamalar üzerinde durulmuş, ardından gerekli finansman araçları değerlendirilmiştir. Katılımcılar ayrıca müşterek sonuçlara ulaşılması bağlamında;

  1. Ortak analiz ve planlama
  2. Liderlik ve koordinasyon
  3. Finansman

konularında önerilerini ortaya koymuşlardır.